This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2019 Czech edition

Imunoterapie v éře precizní a personalizované onkologie

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Vzhledem k jednoznačnému trendu rozšiřování indikačních kritérií pro terapii monoklonálními protilátkami aktivními na úrovni imunologické synapse blokátory kontrolních bodů imunitní reakce (checkpoint inhibitory), se objevují doposud nezodpovězené otázky ve smyslu individualizované medicíny v oblasti nádorové imunologie. V některých případech závažná autoimunitní toxicita a léčebná odpověď pouze u zhruba 1/3 pacientů poukazují na urgentní potřebu identifikace vhodných prediktivních a ideálně i prognostických biomarkerů pro nádorovou imunoterapii....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu