This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2019 Czech edition

Imunoterapie v éře precizní a personalizované onkologie

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Vzhledem k jednoznačnému trendu rozšiřování indikačních kritérií pro terapii monoklonálními protilátkami aktivními na úrovni imunologické synapse blokátory kontrolních bodů imunitní reakce (checkpoint inhibitory), se objevují doposud nezodpovězené otázky ve smyslu individualizované medicíny v oblasti nádorové imunologie. V některých případech závažná autoimunitní toxicita a léčebná odpověď pouze u zhruba 1/3 pacientů poukazují na urgentní potřebu identifikace vhodných prediktivních a ideálně i prognostických biomarkerů pro nádorovou imunoterapii....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu