This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2019 Czech edition

Imunoterapie v éře precizní a personalizované onkologie

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Vzhledem k jednoznačnému trendu rozšiřování indikačních kritérií pro terapii monoklonálními protilátkami aktivními na úrovni imunologické synapse blokátory kontrolních bodů imunitní reakce (checkpoint inhibitory), se objevují doposud nezodpovězené otázky ve smyslu individualizované medicíny v oblasti nádorové imunologie. V některých případech závažná autoimunitní toxicita a léčebná odpověď pouze u zhruba 1/3 pacientů poukazují na urgentní potřebu identifikace vhodných prediktivních a ideálně i prognostických biomarkerů pro nádorovou imunoterapii....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu