This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2019 Czech edition

Imunoterapie v éře precizní a personalizované onkologie

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Vzhledem k jednoznačnému trendu rozšiřování indikačních kritérií pro terapii monoklonálními protilátkami aktivními na úrovni imunologické synapse blokátory kontrolních bodů imunitní reakce (checkpoint inhibitory), se objevují doposud nezodpovězené otázky ve smyslu individualizované medicíny v oblasti nádorové imunologie. V některých případech závažná autoimunitní toxicita a léčebná odpověď pouze u zhruba 1/3 pacientů poukazují na urgentní potřebu identifikace vhodných prediktivních a ideálně i prognostických biomarkerů pro nádorovou imunoterapii....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu