This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2019 Czech edition

Imunoterapie v éře precizní a personalizované onkologie

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Vzhledem k jednoznačnému trendu rozšiřování indikačních kritérií pro terapii monoklonálními protilátkami aktivními na úrovni imunologické synapse blokátory kontrolních bodů imunitní reakce (checkpoint inhibitory), se objevují doposud nezodpovězené otázky ve smyslu individualizované medicíny v oblasti nádorové imunologie. V některých případech závažná autoimunitní toxicita a léčebná odpověď pouze u zhruba 1/3 pacientů poukazují na urgentní potřebu identifikace vhodných prediktivních a ideálně i prognostických biomarkerů pro nádorovou imunoterapii....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu