This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2017 Czech edition

Imunoterapie uroteliálního karcinomu

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s metastatickým nebo chirurgicky neresekabilním uroteliálním karcinomem je velmi špatná. Uroteliální karcinom se zdá být imunogenní, s vysokými hladinami exprese PD-L. Monoterapie nivolumabem (anti-PD-1), atezolizumabem (anti-PD-L1), pembrolizumabem (anti-PD-1) přinesla smysluplný klinický přínos a byla spojená s přijatelným bezpečnostním profilem u dříve léčených pacientů s metastatickým nebo chirurgicky neresekovatelným uroteliálním karcinomem. Klíčová slova: uroteliální karcinom močového měchýře, imunoterapie, anti-PD-1,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu