This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2018 Czech edition

Imunoterapie u neskvamózního NSCLC – klinická data nivolumabu a naše zkušenosti s jeho podáváním

Milada Zemanová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn Protinádorový efekt imunoonkologik je umožněn zablokováním imunosupresivního působení nádorových buněk proti tumor specifickým T-buňkám, a tím obnovením buněčné protinádorové imunitní reakce. Přípravky ovlivňující tzv. kontrolní body (checkpoint) buňky, inhibující PD-1/PD-L1 signální dráhu se již dočkaly uvedení do klinické praxe. Nivolumab má v ČR úhradu pro léčbu neskvamózního NSCLC po selhání chemoterapie od srpna 2018. Jeho podání v této indikaci snižuje...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu