This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2018 Czech edition

Imunoterapie u neskvamózního NSCLC – klinická data nivolumabu a naše zkušenosti s jeho podáváním

Milada Zemanová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn Protinádorový efekt imunoonkologik je umožněn zablokováním imunosupresivního působení nádorových buněk proti tumor specifickým T-buňkám, a tím obnovením buněčné protinádorové imunitní reakce. Přípravky ovlivňující tzv. kontrolní body (checkpoint) buňky, inhibující PD-1/PD-L1 signální dráhu se již dočkaly uvedení do klinické praxe. Nivolumab má v ČR úhradu pro léčbu neskvamózního NSCLC po selhání chemoterapie od srpna 2018. Jeho podání v této indikaci snižuje...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu