This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2018 Czech edition

Imunoterapie u neskvamózního NSCLC – klinická data nivolumabu a naše zkušenosti s jeho podáváním

Milada Zemanová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn Protinádorový efekt imunoonkologik je umožněn zablokováním imunosupresivního působení nádorových buněk proti tumor specifickým T-buňkám, a tím obnovením buněčné protinádorové imunitní reakce. Přípravky ovlivňující tzv. kontrolní body (checkpoint) buňky, inhibující PD-1/PD-L1 signální dráhu se již dočkaly uvedení do klinické praxe. Nivolumab má v ČR úhradu pro léčbu neskvamózního NSCLC po selhání chemoterapie od srpna 2018. Jeho podání v této indikaci snižuje...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu