This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2018 Czech edition

Imunoterapie u dlaždicobuněčného NSCLC – klinická data nivolumabu a naše zkušenosti s jeho podáváním

Gabriela Krákorová, Jana Důrová, Martin Svatoň, Miloš Pešek

Klinika pneumologie a ftizeologie, Fakultní nemocnice Plzeň, LF UK Plzeň

Možnosti léčby dlaždicobuněčného karcinomu plic ve 2. linii Lokálně pokročilý či metastazující nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) je nevyléčitelné onemocnění. Přibližně 30 % všech NSCLC tvoří dlaždicobuněčný karcinom (skvamózní, SQ-NSCLC). Dlaždicobuněčný karcinom většinou není nositelem pozitivních řídicích mutací (mutace genu pro EGFR – receptoru pro epidermální růstový faktor, mutace či fúze genu ALK – anaplastické lymfomové...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu