This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2017 Czech edition

Imunoterapie melanomu v roce 2017: role nivolumabu

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn Pokroky v léčbě metastazujícího melanomu umožnily dlouhodobou kontrolu onemocnění onemocnění, která je provázena významným prodloužením celkového přežití. Velký podíl na těchto úspěších má imunoterapie zaměřená na kontrolní body imunity CTLA-4 a PD-1 receptory. Článek je zaměřen na využití nivolumabu v terapii metastazujícího melanomu, na jeho účinnost a nízkou toxicitu. Klíčová slova: melanom, CTLA-4, PD-1,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu