This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2017 Czech edition

Imunoterapie melanomu v roce 2017: role nivolumabu

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn Pokroky v léčbě metastazujícího melanomu umožnily dlouhodobou kontrolu onemocnění onemocnění, která je provázena významným prodloužením celkového přežití. Velký podíl na těchto úspěších má imunoterapie zaměřená na kontrolní body imunity CTLA-4 a PD-1 receptory. Článek je zaměřen na využití nivolumabu v terapii metastazujícího melanomu, na jeho účinnost a nízkou toxicitu. Klíčová slova: melanom, CTLA-4, PD-1,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu