This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2017 Czech edition

Imunoterapie melanomu v roce 2017: role nivolumabu

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn Pokroky v léčbě metastazujícího melanomu umožnily dlouhodobou kontrolu onemocnění onemocnění, která je provázena významným prodloužením celkového přežití. Velký podíl na těchto úspěších má imunoterapie zaměřená na kontrolní body imunity CTLA-4 a PD-1 receptory. Článek je zaměřen na využití nivolumabu v terapii metastazujícího melanomu, na jeho účinnost a nízkou toxicitu. Klíčová slova: melanom, CTLA-4, PD-1,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu