This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2017 Czech edition

Imunoterapie melanomu v roce 2017: role nivolumabu

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn Pokroky v léčbě metastazujícího melanomu umožnily dlouhodobou kontrolu onemocnění onemocnění, která je provázena významným prodloužením celkového přežití. Velký podíl na těchto úspěších má imunoterapie zaměřená na kontrolní body imunity CTLA-4 a PD-1 receptory. Článek je zaměřen na využití nivolumabu v terapii metastazujícího melanomu, na jeho účinnost a nízkou toxicitu. Klíčová slova: melanom, CTLA-4, PD-1,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu