This site is intended for healthcare professionals

Cystic Fibrosis

ILEUS JAKO KOMPLIKACE SYNDROMU HNĚDÉHO STŘEVA U PACIENTKY S CYSTICKOU FIBRÓZOU

Žaneta Grácová 1, Miriam Malá 1, Nela Šťastná 2, Jiří Tůma 3, Jiří Litzman 4, Lukáš Homola 1

1 Klinika dětských infekčních nemocí Fakultní nemocnice Brno
2 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno
3 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno
4 Interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Brno

souhrn Cystická fibróza (CF) je geneticky vázané, chronické, progredující onemocnění, které vzniká na podkladě mutace genu pro chloridový kanál CFTR. V důsledku maldigesce a malnutrice při pankreatické insuficienci trpí pacienti hypovitaminózou A, D, E, K. V kazuistice je popisován případ adolescentní dívky s CF a ileozním stavem. Cílem je poukázat na důležitost substituce vitaminů rozpustných...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu