This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

ICHNO 2017

Jan Štuk

Multiscan Pardubice

V polovině března se v Barceloně konal šestý ročník mezinárodního lékařského kongresu International Conference on Innovative Approaches in Head and Neck Oncology – ICHNO. Významnou roli v letošním programu hrála implementace imunoterapie jako čtvrté modality do léčebného procesu. V  současné době je možno v běžné klinické praxi použít pouze cetuximab, který je indikován u lokálně...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu