This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

ICHNO 2017

Jan Štuk

Multiscan Pardubice

V polovině března se v Barceloně konal šestý ročník mezinárodního lékařského kongresu International Conference on Innovative Approaches in Head and Neck Oncology – ICHNO. Významnou roli v letošním programu hrála implementace imunoterapie jako čtvrté modality do léčebného procesu. V  současné době je možno v běžné klinické praxi použít pouze cetuximab, který je indikován u lokálně...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu