This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2016 Czech edition

Hormonální léčba v urogynekologii během postmenopauzy dilema?

Jaroslav Feyereisl

Ústav pro péči o matku a dítě

přednáška Petera Roose, kongres IUGA 2016, Kapské Město Autor se v množství studií s mnohdy rozpornými výsledky pokusil najít nejkvalitněji provedené práce, které mohou přinést do stávající nejednoduché situace v aplikaci hormonální substituční terapie (HRT) více světla. Snaží se především najít odpověď na otázku, zda má lokální estrogenová léčba v urogynekologii význam. Popisuje urogenitální symptomy v postmenopauze, atrofizující procesy pochvy, uretry i urotelu,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu