This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2016 Czech edition

Hormonální léčba v urogynekologii během postmenopauzy dilema?

Jaroslav Feyereisl

Ústav pro péči o matku a dítě

přednáška Petera Roose, kongres IUGA 2016, Kapské Město Autor se v množství studií s mnohdy rozpornými výsledky pokusil najít nejkvalitněji provedené práce, které mohou přinést do stávající nejednoduché situace v aplikaci hormonální substituční terapie (HRT) více světla. Snaží se především najít odpověď na otázku, zda má lokální estrogenová léčba v urogynekologii význam. Popisuje urogenitální symptomy v postmenopauze, atrofizující procesy pochvy, uretry i urotelu,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu