This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2016 Czech edition

Hormonální léčba v urogynekologii během postmenopauzy dilema?

Jaroslav Feyereisl

Ústav pro péči o matku a dítě

přednáška Petera Roose, kongres IUGA 2016, Kapské Město Autor se v množství studií s mnohdy rozpornými výsledky pokusil najít nejkvalitněji provedené práce, které mohou přinést do stávající nejednoduché situace v aplikaci hormonální substituční terapie (HRT) více světla. Snaží se především najít odpověď na otázku, zda má lokální estrogenová léčba v urogynekologii význam. Popisuje urogenitální symptomy v postmenopauze, atrofizující procesy pochvy, uretry i urotelu,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu