This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2016 Czech edition

Hormonální léčba v urogynekologii během postmenopauzy dilema?

Jaroslav Feyereisl

Ústav pro péči o matku a dítě

přednáška Petera Roose, kongres IUGA 2016, Kapské Město Autor se v množství studií s mnohdy rozpornými výsledky pokusil najít nejkvalitněji provedené práce, které mohou přinést do stávající nejednoduché situace v aplikaci hormonální substituční terapie (HRT) více světla. Snaží se především najít odpověď na otázku, zda má lokální estrogenová léčba v urogynekologii význam. Popisuje urogenitální symptomy v postmenopauze, atrofizující procesy pochvy, uretry i urotelu,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu