This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2019 Czech edition

Historie volby

Vítězslav Kolek

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc

Účinná systémová léčba pokročilého a metastazujícího karcinomu plic má poměrně krátkou historii. Teprve před 20 lety se začalo hovořit o určité personalizaci. Nešlo už jen o rozhodnutí mezi cisplatinou a karboplatinou, nebo o volbu vhodného platinového dubletu. Objevila se diferenciace léčebného postupu u neskvamózního a skvamózního nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), začala se používat udržovací léčba a účinná 2. linie se stala realitou. Poznání...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu