This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2019 Czech edition

Historie volby

Vítězslav Kolek

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc

Účinná systémová léčba pokročilého a metastazujícího karcinomu plic má poměrně krátkou historii. Teprve před 20 lety se začalo hovořit o určité personalizaci. Nešlo už jen o rozhodnutí mezi cisplatinou a karboplatinou, nebo o volbu vhodného platinového dubletu. Objevila se diferenciace léčebného postupu u neskvamózního a skvamózního nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), začala se používat udržovací léčba a účinná 2. linie se stala realitou. Poznání...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu