This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2019 Czech edition

Historie volby

Vítězslav Kolek

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc

Účinná systémová léčba pokročilého a metastazujícího karcinomu plic má poměrně krátkou historii. Teprve před 20 lety se začalo hovořit o určité personalizaci. Nešlo už jen o rozhodnutí mezi cisplatinou a karboplatinou, nebo o volbu vhodného platinového dubletu. Objevila se diferenciace léčebného postupu u neskvamózního a skvamózního nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), začala se používat udržovací léčba a účinná 2. linie se stala realitou. Poznání...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu