This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2019 Czech edition

Historie volby

Vítězslav Kolek

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc

Účinná systémová léčba pokročilého a metastazujícího karcinomu plic má poměrně krátkou historii. Teprve před 20 lety se začalo hovořit o určité personalizaci. Nešlo už jen o rozhodnutí mezi cisplatinou a karboplatinou, nebo o volbu vhodného platinového dubletu. Objevila se diferenciace léčebného postupu u neskvamózního a skvamózního nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), začala se používat udržovací léčba a účinná 2. linie se stala realitou. Poznání...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu