This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2019 Czech edition

Historie volby

Vítězslav Kolek

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc

Účinná systémová léčba pokročilého a metastazujícího karcinomu plic má poměrně krátkou historii. Teprve před 20 lety se začalo hovořit o určité personalizaci. Nešlo už jen o rozhodnutí mezi cisplatinou a karboplatinou, nebo o volbu vhodného platinového dubletu. Objevila se diferenciace léčebného postupu u neskvamózního a skvamózního nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), začala se používat udržovací léčba a účinná 2. linie se stala realitou. Poznání...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu