This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Histologický registr mamárních karcinomů – MAGISTER

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

Diagnostika karcinomů prsu Morfologické vyšetření a z něho vzešlá histopatologická diagnóza zahrnující určení biologické povahy a typu nádoru, jeho grade a stage, jsou zlatým standardem určujícím léčebný postup u nemocných s jakýmkoli nádorovým onemocněním. U celé řady maligních nádorů jsou tyto základní parametry dále rozšířeny o výsledky doplňkových speciálních vyšetření zejména z oblasti imunohistochemie a...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu