This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2016 Czech edition

Henri Toulouse-Lautrec a jeho Moulin Rouge

Juliana Boublíková Jahnová1, Jan Lebl2

Historička umění
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Ve svém krátkém životě byl vynikající francouzský kreslíř a malíř Henri Toulouse-Lautrec zmítán pocity méněcennosti, trpkosti a nejistoty, ze kterých do značné míry pramenilo jeho nezřízené užívání alkoholu a sexuální styky s prostitutkami, ale také nezdolná tvůrčí činnost, neoddělitelná od jeho bohémství. Jako dítě ze staré šlechtické rodiny, jejíž mužští členové se vyžívali v aristokratických zálibách a zvyklostech, by jej nejspíš čekal jiný osud...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu