This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2016 Czech edition

Henri Toulouse-Lautrec a jeho Moulin Rouge

Juliana Boublíková Jahnová1, Jan Lebl2

Historička umění
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Ve svém krátkém životě byl vynikající francouzský kreslíř a malíř Henri Toulouse-Lautrec zmítán pocity méněcennosti, trpkosti a nejistoty, ze kterých do značné míry pramenilo jeho nezřízené užívání alkoholu a sexuální styky s prostitutkami, ale také nezdolná tvůrčí činnost, neoddělitelná od jeho bohémství. Jako dítě ze staré šlechtické rodiny, jejíž mužští členové se vyžívali v aristokratických zálibách a zvyklostech, by jej nejspíš čekal jiný osud...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu