This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2023 Czech edition

Hemofagocytární lymfohistiocytóza v diferenciální diagnostice sepse z nejasných příčin

Eva Konířová

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, I. interní klinika – klinika hematologie

Úvod Hemofagocytární lymfohistiocytóza (HLH) je syndrom charakteristický aberantní nekontrolovanou aktivací imunitního systému s následným multiorgánovým postižením. Etiologicky lze HLH rozdělit na primární, způsobenou mutací genů pro regulaci imunitní odpovědi, a sekundární, spojenou s infekcí, maligním nádorovým onemocněním nebo systémovým autoimunitním onemocněním (MAS, syndrom aktivovaných makrofágů). Nespecifické symptomy a absence specifických, běžně dostupných laboratorních markerů vedou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu