This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Hana Zamrazilová, laureátka ceny za nejlepší publikaci v kategorii bez rozdílu věku

Hana Zamrazilová

Endokrinologický ústav, Oddělení obezitologie, Praha

Mé profesní zaměření – výzkum v oblasti lidské obezity, aktuálně akcentovaný na dětskou populaci – zásadně ovlivnily dvě události. Nejprve to bylo setkání na vysoké škole se zakladatelem české obezitologie a předním evropským obezitologem doc. MUDr. Vojtěchem Hainerem, CSc., posléze možnost zapojit se do výzkumu v oblasti obezitologie v Endokrinologickém ústavu v Praze. Pod vedením doc. Hainera jsem vypracovala bakalářskou i diplomovou práci – první z nich analyzovala...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu