This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Hana Zamrazilová, laureátka ceny za nejlepší publikaci v kategorii bez rozdílu věku

Hana Zamrazilová

Endokrinologický ústav, Oddělení obezitologie, Praha

Mé profesní zaměření – výzkum v oblasti lidské obezity, aktuálně akcentovaný na dětskou populaci – zásadně ovlivnily dvě události. Nejprve to bylo setkání na vysoké škole se zakladatelem české obezitologie a předním evropským obezitologem doc. MUDr. Vojtěchem Hainerem, CSc., posléze možnost zapojit se do výzkumu v oblasti obezitologie v Endokrinologickém ústavu v Praze. Pod vedením doc. Hainera jsem vypracovala bakalářskou i diplomovou práci – první z nich analyzovala...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu