This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Hana Zamrazilová, laureátka ceny za nejlepší publikaci v kategorii bez rozdílu věku

Hana Zamrazilová

Endokrinologický ústav, Oddělení obezitologie, Praha

Mé profesní zaměření – výzkum v oblasti lidské obezity, aktuálně akcentovaný na dětskou populaci – zásadně ovlivnily dvě události. Nejprve to bylo setkání na vysoké škole se zakladatelem české obezitologie a předním evropským obezitologem doc. MUDr. Vojtěchem Hainerem, CSc., posléze možnost zapojit se do výzkumu v oblasti obezitologie v Endokrinologickém ústavu v Praze. Pod vedením doc. Hainera jsem vypracovala bakalářskou i diplomovou práci – první z nich analyzovala...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu