This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Hana Zamrazilová, laureátka ceny za nejlepší publikaci v kategorii bez rozdílu věku

Hana Zamrazilová

Endokrinologický ústav, Oddělení obezitologie, Praha

Mé profesní zaměření – výzkum v oblasti lidské obezity, aktuálně akcentovaný na dětskou populaci – zásadně ovlivnily dvě události. Nejprve to bylo setkání na vysoké škole se zakladatelem české obezitologie a předním evropským obezitologem doc. MUDr. Vojtěchem Hainerem, CSc., posléze možnost zapojit se do výzkumu v oblasti obezitologie v Endokrinologickém ústavu v Praze. Pod vedením doc. Hainera jsem vypracovala bakalářskou i diplomovou práci – první z nich analyzovala...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu