This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Hana Zamrazilová, laureátka ceny za nejlepší publikaci v kategorii bez rozdílu věku

Hana Zamrazilová

Endokrinologický ústav, Oddělení obezitologie, Praha

Mé profesní zaměření – výzkum v oblasti lidské obezity, aktuálně akcentovaný na dětskou populaci – zásadně ovlivnily dvě události. Nejprve to bylo setkání na vysoké škole se zakladatelem české obezitologie a předním evropským obezitologem doc. MUDr. Vojtěchem Hainerem, CSc., posléze možnost zapojit se do výzkumu v oblasti obezitologie v Endokrinologickém ústavu v Praze. Pod vedením doc. Hainera jsem vypracovala bakalářskou i diplomovou práci – první z nich analyzovala...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu