This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Gynekomastie

Jiřina Zapletalová1, Bohumil Zálešák2

1 Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
2 Klinika plastické a estetické chirurgie LF UP a FN Olomouc

Úvod Gynekomastie je zvětšení prsních žláz u jedinců mužského pohlaví, které se může objevit v kterémkoliv věku. Její název je odvozen z řeckého termínu gynec (žena) a mastos (žláza). Toto označení poprvé použil Galén ve 2. století před naším letopočtem, nicméně první obrazový záznam gynekomastie se datuje do období 18. egyptské dynastie u Tutanchamona a...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu