This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Gynekomastie

Jiřina Zapletalová1, Bohumil Zálešák2

1 Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
2 Klinika plastické a estetické chirurgie LF UP a FN Olomouc

Úvod Gynekomastie je zvětšení prsních žláz u jedinců mužského pohlaví, které se může objevit v kterémkoliv věku. Její název je odvozen z řeckého termínu gynec (žena) a mastos (žláza). Toto označení poprvé použil Galén ve 2. století před naším letopočtem, nicméně první obrazový záznam gynekomastie se datuje do období 18. egyptské dynastie u Tutanchamona a...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.




Partneři projektu