This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Gynekomastie

Jiřina Zapletalová1, Bohumil Zálešák2

1 Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
2 Klinika plastické a estetické chirurgie LF UP a FN Olomouc

Úvod Gynekomastie je zvětšení prsních žláz u jedinců mužského pohlaví, které se může objevit v kterémkoliv věku. Její název je odvozen z řeckého termínu gynec (žena) a mastos (žláza). Toto označení poprvé použil Galén ve 2. století před naším letopočtem, nicméně první obrazový záznam gynekomastie se datuje do období 18. egyptské dynastie u Tutanchamona a...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu