This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Gynekomastie

Jiřina Zapletalová1, Bohumil Zálešák2

1 Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
2 Klinika plastické a estetické chirurgie LF UP a FN Olomouc

Úvod Gynekomastie je zvětšení prsních žláz u jedinců mužského pohlaví, které se může objevit v kterémkoliv věku. Její název je odvozen z řeckého termínu gynec (žena) a mastos (žláza). Toto označení poprvé použil Galén ve 2. století před naším letopočtem, nicméně první obrazový záznam gynekomastie se datuje do období 18. egyptské dynastie u Tutanchamona a...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu