This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2023

Geriatrická křehkost

Martina Nováková

Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol, FHS UK, Longevity Studies

Souhrn Podle současných demografických údajů je zcela jasně patrné stárnutí populace, projevující se přibýváním lidí starých, velmi starých i dlouhověkých. S ohledem na tuto demografickou prognózu dochází ve třetím tisíciletí k postupné geriatrizaci jednotlivých medicínských oborů, která vyžaduje od lékařů alespoň základní orientaci v chápání geriatrické problematiky, jako je geriatrická křehkost (frailty) a s ní...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu