This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2023

Geriatrická křehkost

Martina Nováková

Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol, FHS UK, Longevity Studies

Souhrn Podle současných demografických údajů je zcela jasně patrné stárnutí populace, projevující se přibýváním lidí starých, velmi starých i dlouhověkých. S ohledem na tuto demografickou prognózu dochází ve třetím tisíciletí k postupné geriatrizaci jednotlivých medicínských oborů, která vyžaduje od lékařů alespoň základní orientaci v chápání geriatrické problematiky, jako je geriatrická křehkost (frailty) a s ní...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu