This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2013 Czech edition

Generika a biosimilars v klinické praxi onkologa

Tomáš Svoboda

KOC FN Plzeň

Úvod Ve své každodenní praxi používáme jak léčiva originální, tak jejich alternativy v podobě někdy zbytečně širokého spektra generik a v posledních letech s předpokladem dalšího rozšiřování také léčiv označovaných jako biosimilars. Důsledky tohoto postupu, který vychází jednak z nutnosti úspory všech zdravotnických systémů, ale také pro možnost podávání dané léčby v ekonomicky méně silných a rozvojových zemích, na sebe nenechaly dlouho čekat. Bohužel,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu