This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2013 Czech edition

Generika a biosimilars v klinické praxi onkologa

Tomáš Svoboda

KOC FN Plzeň

Úvod Ve své každodenní praxi používáme jak léčiva originální, tak jejich alternativy v podobě někdy zbytečně širokého spektra generik a v posledních letech s předpokladem dalšího rozšiřování také léčiv označovaných jako biosimilars. Důsledky tohoto postupu, který vychází jednak z nutnosti úspory všech zdravotnických systémů, ale také pro možnost podávání dané léčby v ekonomicky méně silných a rozvojových zemích, na sebe nenechaly dlouho čekat. Bohužel,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu