This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2016 Czech edition

Gastrointestinální stromální nádory

Ilona Kocáková, Lukáš Fiala, Ivo Kocák

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno
Klinika operační onkologie MOÚ, Brno

Aktualizovaný pohled na personalizaci léčby   Souhrn Gastrointestinální stromální tumory (GIST) způsobovaly vzhledem k jejich raritnosti a četné variabilitě dlouhou dobu diagnostickou i terapeutickou pochybnost. Dnes již s jistotou víme, že chemoterapie i radioterapie se v léčbě inoperabilního onemocnění zcela míjí účinkem. Oproti tomu zavedení cílené léčby inhibitory receptorových tyrozinkináz vede k podstatnému prodloužení přežití pacientů v řádu několika let. Imatinib (Glivec) se...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu