This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Gastrointestinální a psychické potíže

Renata Pomahačová

Dětská klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Úvod Na JIRP Dětské kliniky byl přijat v kritickém stavu 18letý, těžce dehydratovaný, somnolentní a kardiopulmonálně nestabilní pacient v šokovém stavu s hypotenzí 87/48 mmHg, s nehmatnými periferními pulzacemi a tachypnoí.   Anamnéza Perinatální anamnéza byla u pacienta nekomplikovaná. Nikdy vážněji nestonal. Rodinná anamnéza byla také bezvýznamná, bez výskytu autoimunitních onemocnění. Pacient studoval střední školu a aktivně sportoval. V předchorobí trpěl několik měsíců psychickou labilitou...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu