This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Gastrointestinální a psychické potíže

Renata Pomahačová

Dětská klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Úvod Na JIRP Dětské kliniky byl přijat v kritickém stavu 18letý, těžce dehydratovaný, somnolentní a kardiopulmonálně nestabilní pacient v šokovém stavu s hypotenzí 87/48 mmHg, s nehmatnými periferními pulzacemi a tachypnoí.   Anamnéza Perinatální anamnéza byla u pacienta nekomplikovaná. Nikdy vážněji nestonal. Rodinná anamnéza byla také bezvýznamná, bez výskytu autoimunitních onemocnění. Pacient studoval střední školu a aktivně sportoval. V předchorobí trpěl několik měsíců psychickou labilitou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu