This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Gastrointestinální a psychické potíže

Renata Pomahačová

Dětská klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Úvod Na JIRP Dětské kliniky byl přijat v kritickém stavu 18letý, těžce dehydratovaný, somnolentní a kardiopulmonálně nestabilní pacient v šokovém stavu s hypotenzí 87/48 mmHg, s nehmatnými periferními pulzacemi a tachypnoí.   Anamnéza Perinatální anamnéza byla u pacienta nekomplikovaná. Nikdy vážněji nestonal. Rodinná anamnéza byla také bezvýznamná, bez výskytu autoimunitních onemocnění. Pacient studoval střední školu a aktivně sportoval. V předchorobí trpěl několik měsíců psychickou labilitou...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu