This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Gastrointestinální a psychické potíže

Renata Pomahačová

Dětská klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Úvod Na JIRP Dětské kliniky byl přijat v kritickém stavu 18letý, těžce dehydratovaný, somnolentní a kardiopulmonálně nestabilní pacient v šokovém stavu s hypotenzí 87/48 mmHg, s nehmatnými periferními pulzacemi a tachypnoí.   Anamnéza Perinatální anamnéza byla u pacienta nekomplikovaná. Nikdy vážněji nestonal. Rodinná anamnéza byla také bezvýznamná, bez výskytu autoimunitních onemocnění. Pacient studoval střední školu a aktivně sportoval. V předchorobí trpěl několik měsíců psychickou labilitou...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.




Partneři projektu