This site is intended for healthcare professionals

Frekvence a klinický význam cytogenetického klonálního vývoje u nemocných s MDS s izolovanou delecí 5q

Úvod Nejčastějším cytogenetickým nálezem u nemocných s MDS je intersticiální delece dlouhých ramen chromozomu 5 – del(5q), kterou můžeme detekovat u přibližně 15 % všech pacientů s touto diagnózou a až u 30 % pacientů s abnormálním karyotypem (obrázek č. 1) (1). Podle WHO klasifikace tvoří nemocní s izolovanou del(5q) a specifickými klinickými znaky samostatný subtyp MDS (2, 3). Nález...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu