This site is intended for healthcare professionals

Frekvence a klinický význam cytogenetického klonálního vývoje u nemocných s MDS s izolovanou delecí 5q

Úvod Nejčastějším cytogenetickým nálezem u nemocných s MDS je intersticiální delece dlouhých ramen chromozomu 5 – del(5q), kterou můžeme detekovat u přibližně 15 % všech pacientů s touto diagnózou a až u 30 % pacientů s abnormálním karyotypem (obrázek č. 1) (1). Podle WHO klasifikace tvoří nemocní s izolovanou del(5q) a specifickými klinickými znaky samostatný subtyp MDS (2, 3). Nález...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu