This site is intended for healthcare professionals

Frekvence a klinický význam cytogenetického klonálního vývoje u nemocných s MDS s izolovanou delecí 5q

Úvod Nejčastějším cytogenetickým nálezem u nemocných s MDS je intersticiální delece dlouhých ramen chromozomu 5 – del(5q), kterou můžeme detekovat u přibližně 15 % všech pacientů s touto diagnózou a až u 30 % pacientů s abnormálním karyotypem (obrázek č. 1) (1). Podle WHO klasifikace tvoří nemocní s izolovanou del(5q) a specifickými klinickými znaky samostatný subtyp MDS (2, 3). Nález...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu