This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Fli1 jako protoonkogen a jako onkogen – zamyšlení nad jeho rolí

Radana Neuwirtová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

V následujícím textu popisujeme případ, kdy se faktor účastnící se proliferace buňky (transkripční faktor Fli1) chová jako protoonkogen, jak je tomu u 5q− syndromu, ale za určitých okolností nabyde vlastnosti onkogenu, jak je tomu u Ewingova sarkomu a některých dalších nádorů.   U 5q− syndromu je zajímavé, že megakaryopoeza je efektivní s normálním nebo často zvýšeným počtem destiček a erytropoeza inefektivní s následnou refrakterní...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu