This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 4/2023 Czech Edition

Farmakoterapie průlomové bolesti

Vilma Vranová

Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Souhrn Chronická bolest se často akutně zhorší v důsledku zvýšené námahy, stresu nebo třeba i vlivem počasí. Průlomová bolest je definována jako přechodné zhoršení bolesti u pacienta, který má relativně stabilní a adekvátně zmírněnou základní bolest. Toto zhoršení přichází spontánně, nebo je vyvoláno působením specifického či nepředvídatelného faktoru i přes relativně stabilní kontrolu základní bolesti....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu