This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2015 Czech edition

Farmakokinetická spolehlivost fentanylu ve formě rozpustného bukálního filmu u zdravých dobrovolníků

Niraj Vasisht1, Ignacio Tagarro2

1 BDSI Inc., Raleigh, North Carolina, USA
2 Meda Pharma, Madrid, Španělsko

Úvod K léčbě průlomové bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním byl vyvinut inovativní systém transmukózní aplikace fentanylu. Skládá se z rozpustného bukálního filmu, navrženého s cílem překonat některé nevýhody jiných dostupných přípravků, například proměnlivost absorpce, nutnost aktivní a trvalé účasti pacienta při dávkování (posunování aplikační formy nebo její přidržování na místě) nebo přesnost linearity dávky.   Cíle Zhodnotit reprodukovatelnost absorpce jednotlivých dávek...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu