This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2015 Czech edition

Farmakokinetická spolehlivost fentanylu ve formě rozpustného bukálního filmu u zdravých dobrovolníků

Niraj Vasisht1, Ignacio Tagarro2

1 BDSI Inc., Raleigh, North Carolina, USA
2 Meda Pharma, Madrid, Španělsko

Úvod K léčbě průlomové bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním byl vyvinut inovativní systém transmukózní aplikace fentanylu. Skládá se z rozpustného bukálního filmu, navrženého s cílem překonat některé nevýhody jiných dostupných přípravků, například proměnlivost absorpce, nutnost aktivní a trvalé účasti pacienta při dávkování (posunování aplikační formy nebo její přidržování na místě) nebo přesnost linearity dávky.   Cíle Zhodnotit reprodukovatelnost absorpce jednotlivých dávek...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu