This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2015 Czech edition

Farmakokinetická spolehlivost fentanylu ve formě rozpustného bukálního filmu u zdravých dobrovolníků

Niraj Vasisht1, Ignacio Tagarro2

1 BDSI Inc., Raleigh, North Carolina, USA
2 Meda Pharma, Madrid, Španělsko

Úvod K léčbě průlomové bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním byl vyvinut inovativní systém transmukózní aplikace fentanylu. Skládá se z rozpustného bukálního filmu, navrženého s cílem překonat některé nevýhody jiných dostupných přípravků, například proměnlivost absorpce, nutnost aktivní a trvalé účasti pacienta při dávkování (posunování aplikační formy nebo její přidržování na místě) nebo přesnost linearity dávky.   Cíle Zhodnotit reprodukovatelnost absorpce jednotlivých dávek...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu