This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Evropská komise schválila přípravek KEYTRUDA®

Redakce

Lung Cancer News

Evropská komise schválila přípravek KEYTRUDA® (pembrolizumab) společnosti MSD v kombinaci s chemoterapií pro léčbu 1. linie u pacientů s metastazujícím neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) bez nádorových aberací genu pro receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) nebo ALK Přípravek KEYTRUDA® je prvním inhibitorem kontrolních bodů imunitní reakce schváleným v kombinaci s chemoterapií v Evropě pro použití v léčbě 1. linie u pacientů s metastazujícím NSCLC....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu