This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Evropská komise schválila přípravek KEYTRUDA®

Redakce

Lung Cancer News

Evropská komise schválila přípravek KEYTRUDA® (pembrolizumab) společnosti MSD v kombinaci s chemoterapií pro léčbu 1. linie u pacientů s metastazujícím neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) bez nádorových aberací genu pro receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) nebo ALK Přípravek KEYTRUDA® je prvním inhibitorem kontrolních bodů imunitní reakce schváleným v kombinaci s chemoterapií v Evropě pro použití v léčbě 1. linie u pacientů s metastazujícím NSCLC....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu