This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Evropská komise schválila přípravek KEYTRUDA®

Redakce

Lung Cancer News

Evropská komise schválila přípravek KEYTRUDA® (pembrolizumab) společnosti MSD v kombinaci s chemoterapií pro léčbu 1. linie u pacientů s metastazujícím neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) bez nádorových aberací genu pro receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) nebo ALK Přípravek KEYTRUDA® je prvním inhibitorem kontrolních bodů imunitní reakce schváleným v kombinaci s chemoterapií v Evropě pro použití v léčbě 1. linie u pacientů s metastazujícím NSCLC....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu