This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Evropská komise schválila přípravek KEYTRUDA®

Redakce

Lung Cancer News

Evropská komise schválila přípravek KEYTRUDA® (pembrolizumab) společnosti MSD v kombinaci s chemoterapií pro léčbu 1. linie u pacientů s metastazujícím neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) bez nádorových aberací genu pro receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) nebo ALK Přípravek KEYTRUDA® je prvním inhibitorem kontrolních bodů imunitní reakce schváleným v kombinaci s chemoterapií v Evropě pro použití v léčbě 1. linie u pacientů s metastazujícím NSCLC....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu