This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Evropská komise schválila přípravek KEYTRUDA®

Redakce

Lung Cancer News

Evropská komise schválila přípravek KEYTRUDA® (pembrolizumab) společnosti MSD v kombinaci s chemoterapií pro léčbu 1. linie u pacientů s metastazujícím neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) bez nádorových aberací genu pro receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) nebo ALK Přípravek KEYTRUDA® je prvním inhibitorem kontrolních bodů imunitní reakce schváleným v kombinaci s chemoterapií v Evropě pro použití v léčbě 1. linie u pacientů s metastazujícím NSCLC....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu