This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Everolimus v léčbě metastatického renálního karcinomu

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny, Brno

Souhrn Renální karcinom (RCC) je u dospělých nejčastějším nádorovým onemocněním ledvin. Sekvenční léčba preparáty cílené léčby je standardním léčebným postupem u pacientů s metastatickým onemocněním. Everolimus, mTOR inhibitor, je indikován pro léčbu druhé a třetí linie metastatického renálního karcinomu (mRCC). Účinnost everolimu ve druhé linii je prokázaná také u nesvětlobuněných histologických typů renálního karcinomu (nccRCC). Bezpečnostní profil everolimu je příznivý. Klíčová...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu