This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Everolimus v léčbě metastatického renálního karcinomu

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny, Brno

Souhrn Renální karcinom (RCC) je u dospělých nejčastějším nádorovým onemocněním ledvin. Sekvenční léčba preparáty cílené léčby je standardním léčebným postupem u pacientů s metastatickým onemocněním. Everolimus, mTOR inhibitor, je indikován pro léčbu druhé a třetí linie metastatického renálního karcinomu (mRCC). Účinnost everolimu ve druhé linii je prokázaná také u nesvětlobuněných histologických typů renálního karcinomu (nccRCC). Bezpečnostní profil everolimu je příznivý. Klíčová...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu