This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Everolimus v léčbě metastatického renálního karcinomu

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny, Brno

Souhrn Renální karcinom (RCC) je u dospělých nejčastějším nádorovým onemocněním ledvin. Sekvenční léčba preparáty cílené léčby je standardním léčebným postupem u pacientů s metastatickým onemocněním. Everolimus, mTOR inhibitor, je indikován pro léčbu druhé a třetí linie metastatického renálního karcinomu (mRCC). Účinnost everolimu ve druhé linii je prokázaná také u nesvětlobuněných histologických typů renálního karcinomu (nccRCC). Bezpečnostní profil everolimu je příznivý. Klíčová...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu