This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Everolimus v léčbě metastatického renálního karcinomu

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny, Brno

Souhrn Renální karcinom (RCC) je u dospělých nejčastějším nádorovým onemocněním ledvin. Sekvenční léčba preparáty cílené léčby je standardním léčebným postupem u pacientů s metastatickým onemocněním. Everolimus, mTOR inhibitor, je indikován pro léčbu druhé a třetí linie metastatického renálního karcinomu (mRCC). Účinnost everolimu ve druhé linii je prokázaná také u nesvětlobuněných histologických typů renálního karcinomu (nccRCC). Bezpečnostní profil everolimu je příznivý. Klíčová...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu