This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Everolimus v léčbě metastatického papilárního karcinomu ledviny

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

Souhrn Everolimus prokázal dobrou účinnost také u jiných histologických typů než jen u světlobuněčného renálního karcinomu. Papilární renální karcinom představuje 10–15 % všech karcinomů ledviny. Sedmdesátipětiletý nemocný s metastatickým papilárním renálním karcinomem byl everolimem léčen ve 2. linii 18 měsíců s maximální toxicitou stupně 2. Klíčová slova: papilární renální karcinom, everolimus   Úvod Renální karcinom je u dospělých nejčastějším nádorovým onemocněním...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu