This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Everolimus v léčbě metastatického papilárního karcinomu ledviny

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

Souhrn Everolimus prokázal dobrou účinnost také u jiných histologických typů než jen u světlobuněčného renálního karcinomu. Papilární renální karcinom představuje 10–15 % všech karcinomů ledviny. Sedmdesátipětiletý nemocný s metastatickým papilárním renálním karcinomem byl everolimem léčen ve 2. linii 18 měsíců s maximální toxicitou stupně 2. Klíčová slova: papilární renální karcinom, everolimus   Úvod Renální karcinom je u dospělých nejčastějším nádorovým onemocněním...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu