This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Everolimus v léčbě metastatického papilárního karcinomu ledviny

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

Souhrn Everolimus prokázal dobrou účinnost také u jiných histologických typů než jen u světlobuněčného renálního karcinomu. Papilární renální karcinom představuje 10–15 % všech karcinomů ledviny. Sedmdesátipětiletý nemocný s metastatickým papilárním renálním karcinomem byl everolimem léčen ve 2. linii 18 měsíců s maximální toxicitou stupně 2. Klíčová slova: papilární renální karcinom, everolimus   Úvod Renální karcinom je u dospělých nejčastějším nádorovým onemocněním...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu