This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Everolimus v léčbě metastatického papilárního karcinomu ledviny

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

Souhrn Everolimus prokázal dobrou účinnost také u jiných histologických typů než jen u světlobuněčného renálního karcinomu. Papilární renální karcinom představuje 10–15 % všech karcinomů ledviny. Sedmdesátipětiletý nemocný s metastatickým papilárním renálním karcinomem byl everolimem léčen ve 2. linii 18 měsíců s maximální toxicitou stupně 2. Klíčová slova: papilární renální karcinom, everolimus   Úvod Renální karcinom je u dospělých nejčastějším nádorovým onemocněním...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu