This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Everolimus v léčbě metastatického papilárního karcinomu ledviny

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

Souhrn Everolimus prokázal dobrou účinnost také u jiných histologických typů než jen u světlobuněčného renálního karcinomu. Papilární renální karcinom představuje 10–15 % všech karcinomů ledviny. Sedmdesátipětiletý nemocný s metastatickým papilárním renálním karcinomem byl everolimem léčen ve 2. linii 18 měsíců s maximální toxicitou stupně 2. Klíčová slova: papilární renální karcinom, everolimus   Úvod Renální karcinom je u dospělých nejčastějším nádorovým onemocněním...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu