This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

European Cancer Congress 2015: Kombinace dvou cílených terapií zajišťuje pacientům s melanomy významně delší život: nové výsledky

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Datum: 28. září 2015   Téma: Melanom Vídeň, Rakousko: Nejnovější výsledky získané ve studii zaměřené na kombinaci dvou cílených terapií (dabrafenibu a trametinibu) u pokročilého melanomu ukázaly, že pacienti léčení zmíněnou kombinací žijí významně déle než pacienti podstupující monoterapii jiným léčivem – vemurafenibem. Profesorka Caroline Robert (Institut Gustave Roussy, Paříž, Francie), sdělila účastníkům Evropského onkologického...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu