This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

European Cancer Congress 2015: Kombinace dvou cílených terapií zajišťuje pacientům s melanomy významně delší život: nové výsledky

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Datum: 28. září 2015   Téma: Melanom Vídeň, Rakousko: Nejnovější výsledky získané ve studii zaměřené na kombinaci dvou cílených terapií (dabrafenibu a trametinibu) u pokročilého melanomu ukázaly, že pacienti léčení zmíněnou kombinací žijí významně déle než pacienti podstupující monoterapii jiným léčivem – vemurafenibem. Profesorka Caroline Robert (Institut Gustave Roussy, Paříž, Francie), sdělila účastníkům Evropského onkologického...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu