This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

European Cancer Congress 2015: Kombinace dvou cílených terapií zajišťuje pacientům s melanomy významně delší život: nové výsledky

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Datum: 28. září 2015   Téma: Melanom Vídeň, Rakousko: Nejnovější výsledky získané ve studii zaměřené na kombinaci dvou cílených terapií (dabrafenibu a trametinibu) u pokročilého melanomu ukázaly, že pacienti léčení zmíněnou kombinací žijí významně déle než pacienti podstupující monoterapii jiným léčivem – vemurafenibem. Profesorka Caroline Robert (Institut Gustave Roussy, Paříž, Francie), sdělila účastníkům Evropského onkologického...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu