This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

European Cancer Congress 2015: Kombinace dvou cílených terapií zajišťuje pacientům s melanomy významně delší život: nové výsledky

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Datum: 28. září 2015   Téma: Melanom Vídeň, Rakousko: Nejnovější výsledky získané ve studii zaměřené na kombinaci dvou cílených terapií (dabrafenibu a trametinibu) u pokročilého melanomu ukázaly, že pacienti léčení zmíněnou kombinací žijí významně déle než pacienti podstupující monoterapii jiným léčivem – vemurafenibem. Profesorka Caroline Robert (Institut Gustave Roussy, Paříž, Francie), sdělila účastníkům Evropského onkologického...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu