This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

ESPE 2018 – střípky ze 48. výroční konference Evropské společnosti dětské endokrinologie

Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Letošní ESPE se konalo ve dnech 27.–29. září 2018 v řeckých Aténách (obrázek č. 1). Ti účastníci, kteří očekávali samozřejmé propojení načerpávání nových odborných informací s prodloužením léta, byli bohužel velmi zklamáni. Po celou dobu konference totiž v ulicích řádil medikán (středomořská obdoba hurikánu) nazvaný stylově Zorba, což se projevovalo silným větrem a prudkým deštěm...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu