This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

ESPE 2018 – střípky ze 48. výroční konference Evropské společnosti dětské endokrinologie

Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Letošní ESPE se konalo ve dnech 27.–29. září 2018 v řeckých Aténách (obrázek č. 1). Ti účastníci, kteří očekávali samozřejmé propojení načerpávání nových odborných informací s prodloužením léta, byli bohužel velmi zklamáni. Po celou dobu konference totiž v ulicích řádil medikán (středomořská obdoba hurikánu) nazvaný stylově Zorba, což se projevovalo silným větrem a prudkým deštěm...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu