This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

ESPE 2018 – střípky ze 48. výroční konference Evropské společnosti dětské endokrinologie

Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Letošní ESPE se konalo ve dnech 27.–29. září 2018 v řeckých Aténách (obrázek č. 1). Ti účastníci, kteří očekávali samozřejmé propojení načerpávání nových odborných informací s prodloužením léta, byli bohužel velmi zklamáni. Po celou dobu konference totiž v ulicích řádil medikán (středomořská obdoba hurikánu) nazvaný stylově Zorba, což se projevovalo silným větrem a prudkým deštěm...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.




Partneři projektu