This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

ESPE 2018 – střípky ze 48. výroční konference Evropské společnosti dětské endokrinologie

Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Letošní ESPE se konalo ve dnech 27.–29. září 2018 v řeckých Aténách (obrázek č. 1). Ti účastníci, kteří očekávali samozřejmé propojení načerpávání nových odborných informací s prodloužením léta, byli bohužel velmi zklamáni. Po celou dobu konference totiž v ulicích řádil medikán (středomořská obdoba hurikánu) nazvaný stylově Zorba, což se projevovalo silným větrem a prudkým deštěm...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu