This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

ESMO doporučení pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu

Jiří Petera

Klinika onkologie a radioterapie, FN a LF Hradec Králové

Kolorektální karcinom patří k nejčastějším zhoubným nádorům ve vyspělých zemích, a to jak u mužů, tak u žen. Léčba je multidisciplinární, rychle se vyvíjí a vyžaduje zkušený multidisciplinární tým. Individualizace léčby podle lokalizace a rozsahu onemocnění, biologie nádoru a faktorů spojených s pacientem umožňuje stanovení optimální léčebné strategie. ESMO na základě výsledků recentních klinických studií vypracovalo a v minulém roce uveřejnilo nová doporučení pro léčbu kolorektálního karcinomu.(1)...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu