This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

ESMO doporučení pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu

Jiří Petera

Klinika onkologie a radioterapie, FN a LF Hradec Králové

Kolorektální karcinom patří k nejčastějším zhoubným nádorům ve vyspělých zemích, a to jak u mužů, tak u žen. Léčba je multidisciplinární, rychle se vyvíjí a vyžaduje zkušený multidisciplinární tým. Individualizace léčby podle lokalizace a rozsahu onemocnění, biologie nádoru a faktorů spojených s pacientem umožňuje stanovení optimální léčebné strategie. ESMO na základě výsledků recentních klinických studií vypracovalo a v minulém roce uveřejnilo nová doporučení pro léčbu kolorektálního karcinomu.(1)...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu