This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

ESMO doporučení pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu

Jiří Petera

Klinika onkologie a radioterapie, FN a LF Hradec Králové

Kolorektální karcinom patří k nejčastějším zhoubným nádorům ve vyspělých zemích, a to jak u mužů, tak u žen. Léčba je multidisciplinární, rychle se vyvíjí a vyžaduje zkušený multidisciplinární tým. Individualizace léčby podle lokalizace a rozsahu onemocnění, biologie nádoru a faktorů spojených s pacientem umožňuje stanovení optimální léčebné strategie. ESMO na základě výsledků recentních klinických studií vypracovalo a v minulém roce uveřejnilo nová doporučení pro léčbu kolorektálního karcinomu.(1)...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu