This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

ESMO doporučení pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu

Jiří Petera

Klinika onkologie a radioterapie, FN a LF Hradec Králové

Kolorektální karcinom patří k nejčastějším zhoubným nádorům ve vyspělých zemích, a to jak u mužů, tak u žen. Léčba je multidisciplinární, rychle se vyvíjí a vyžaduje zkušený multidisciplinární tým. Individualizace léčby podle lokalizace a rozsahu onemocnění, biologie nádoru a faktorů spojených s pacientem umožňuje stanovení optimální léčebné strategie. ESMO na základě výsledků recentních klinických studií vypracovalo a v minulém roce uveřejnilo nová doporučení pro léčbu kolorektálního karcinomu.(1)...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.




Partneři projektu