This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

ESMO 2012 – studie EMILIA

Redakce

Breast Cancer News

Na kongresu ESMO ve Vídni prezentoval 1. 10. 2012 dr. S. Verma z Kanady velmi důležité informace týkající se dat ze studie EMILIA. Ve stejné době byla studie EMILIA publikována také online v New England Journal of Medicine (NEJM).   Aktuální informace z této studie vám předkládáme formou následujících otázek a odpovědí.   1. Jak...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu