This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

ESMO 2012 – studie CEREBEL

Redakce

Breast Cancer News

Studie CEREBEL (EGF111438): Lapatinib plus Xeloda versus Herceptin plus Xeloda v léčbě HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu   Mozkové metastázy karcinomu prsu jsou závažným problémem, prognóza nemocných, u kterých dojde ke vzniku metastáz, je špatná. Je nutno najít takovou léčbu, která by zabránila vzniku mozkových metastáz, nebo jejich vznik alespoň významně oddálila a léčbu, která by...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.




Partneři projektu