This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

ESMO 2012 – studie CEREBEL

Redakce

Breast Cancer News

Studie CEREBEL (EGF111438): Lapatinib plus Xeloda versus Herceptin plus Xeloda v léčbě HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu   Mozkové metastázy karcinomu prsu jsou závažným problémem, prognóza nemocných, u kterých dojde ke vzniku metastáz, je špatná. Je nutno najít takovou léčbu, která by zabránila vzniku mozkových metastáz, nebo jejich vznik alespoň významně oddálila a léčbu, která by...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu