This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

ESMO 2012 – studie CEREBEL

Redakce

Breast Cancer News

Studie CEREBEL (EGF111438): Lapatinib plus Xeloda versus Herceptin plus Xeloda v léčbě HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu   Mozkové metastázy karcinomu prsu jsou závažným problémem, prognóza nemocných, u kterých dojde ke vzniku metastáz, je špatná. Je nutno najít takovou léčbu, která by zabránila vzniku mozkových metastáz, nebo jejich vznik alespoň významně oddálila a léčbu, která by...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu