This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2017 Czech edition

Erbiový laser v službách gynekológie

Radmila Sládičeková

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Obdobie perimenopauzy a menopauzy zahŕňa široké spek­trum príznakov a ťažkostí, ktoré mnohokrát znižujú kvalitu života ženy. Medzi výrazne obťažujúce patrí stresová inkontinencia, vaginálny relaxačný syndróm a genitourinárny menopauzálny syndróm. Podľa medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu (ICS) je inkontinencia moču definovaná ako „stav, keď nechcený únik moču spôsobuje sociálny alebo hygienický problém a je objektívne preukázateľný“. Význam problému s inkontinenciou moču sa...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu