This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2017 Czech edition

Erbiový laser v službách gynekológie

Radmila Sládičeková

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Obdobie perimenopauzy a menopauzy zahŕňa široké spek­trum príznakov a ťažkostí, ktoré mnohokrát znižujú kvalitu života ženy. Medzi výrazne obťažujúce patrí stresová inkontinencia, vaginálny relaxačný syndróm a genitourinárny menopauzálny syndróm. Podľa medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu (ICS) je inkontinencia moču definovaná ako „stav, keď nechcený únik moču spôsobuje sociálny alebo hygienický problém a je objektívne preukázateľný“. Význam problému s inkontinenciou moču sa...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu