This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2017 Czech edition

Erbiový laser v službách gynekológie

Radmila Sládičeková

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Obdobie perimenopauzy a menopauzy zahŕňa široké spek­trum príznakov a ťažkostí, ktoré mnohokrát znižujú kvalitu života ženy. Medzi výrazne obťažujúce patrí stresová inkontinencia, vaginálny relaxačný syndróm a genitourinárny menopauzálny syndróm. Podľa medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu (ICS) je inkontinencia moču definovaná ako „stav, keď nechcený únik moču spôsobuje sociálny alebo hygienický problém a je objektívne preukázateľný“. Význam problému s inkontinenciou moču sa...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu