This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2017 Czech edition

Erbiový laser v službách gynekológie

Radmila Sládičeková

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Obdobie perimenopauzy a menopauzy zahŕňa široké spek­trum príznakov a ťažkostí, ktoré mnohokrát znižujú kvalitu života ženy. Medzi výrazne obťažujúce patrí stresová inkontinencia, vaginálny relaxačný syndróm a genitourinárny menopauzálny syndróm. Podľa medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu (ICS) je inkontinencia moču definovaná ako „stav, keď nechcený únik moču spôsobuje sociálny alebo hygienický problém a je objektívne preukázateľný“. Význam problému s inkontinenciou moču sa...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu