This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Epidemiologie karcinomu prsu v ČR a odhady počtu pacientek v roce 2012

Ladislav Dušek, Jakub Gregor, Jan Mužík

Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Nárůst incidence karcinomu prsu v ČR Karcinom prsu je po jiných kožních nádorech nej-častějším onkologickým onemocněním českých žen. Aktuální validovaná data Národního onkologického registru referují v roce 2008 o 6 416 nových případech tohoto onemocnění (120 případů na 100 tis. žen) a 1 942 úmrtích (více než 36 případů na 100 tis. žen) (obrázek 1)....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu