This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Epidemiologie karcinomu prsu v ČR a odhady počtu pacientek v roce 2012

Ladislav Dušek, Jakub Gregor, Jan Mužík

Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Nárůst incidence karcinomu prsu v ČR Karcinom prsu je po jiných kožních nádorech nej-častějším onkologickým onemocněním českých žen. Aktuální validovaná data Národního onkologického registru referují v roce 2008 o 6 416 nových případech tohoto onemocnění (120 případů na 100 tis. žen) a 1 942 úmrtích (více než 36 případů na 100 tis. žen) (obrázek 1)....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu