This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Epidemiologie karcinomu prsu v ČR a odhady počtu pacientek v roce 2012

Ladislav Dušek, Jakub Gregor, Jan Mužík

Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Nárůst incidence karcinomu prsu v ČR Karcinom prsu je po jiných kožních nádorech nej-častějším onkologickým onemocněním českých žen. Aktuální validovaná data Národního onkologického registru referují v roce 2008 o 6 416 nových případech tohoto onemocnění (120 případů na 100 tis. žen) a 1 942 úmrtích (více než 36 případů na 100 tis. žen) (obrázek 1)....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu