This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Epidemiologie karcinomu prsu v ČR a odhady počtu pacientek v roce 2012

Ladislav Dušek, Jakub Gregor, Jan Mužík

Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Nárůst incidence karcinomu prsu v ČR Karcinom prsu je po jiných kožních nádorech nej-častějším onkologickým onemocněním českých žen. Aktuální validovaná data Národního onkologického registru referují v roce 2008 o 6 416 nových případech tohoto onemocnění (120 případů na 100 tis. žen) a 1 942 úmrtích (více než 36 případů na 100 tis. žen) (obrázek 1)....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu