This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2022 Czech edition

Epidemiologie cystické fibrózy v České republice

Barbora Jeřábková

Centrum cystické fibrózy, Klinika dětských infekčních nemocí Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno

Souhrn Cystická fibróza (CF) jako závažné geneticky podmíněné onemocnění výrazně zkracující délku života byla v minulém století čistě pediatrickou diagnózou. S pokrokem v terapii a díky změnám v diagnostice se prognóza pacientů zlepšuje a dynamicky se tak mění i epidemiologie onemocnění. Následující článek shrnuje současnou epidemiologickou situaci pacientů v České republice dle dat z Českého...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu