This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2022 Czech edition

Epidemiologie cystické fibrózy v České republice

Barbora Jeřábková

Centrum cystické fibrózy, Klinika dětských infekčních nemocí Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno

Souhrn Cystická fibróza (CF) jako závažné geneticky podmíněné onemocnění výrazně zkracující délku života byla v minulém století čistě pediatrickou diagnózou. S pokrokem v terapii a díky změnám v diagnostice se prognóza pacientů zlepšuje a dynamicky se tak mění i epidemiologie onemocnění. Následující článek shrnuje současnou epidemiologickou situaci pacientů v České republice dle dat z Českého...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu