This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2022 Czech edition

Epidemiologie cystické fibrózy v České republice

Barbora Jeřábková

Centrum cystické fibrózy, Klinika dětských infekčních nemocí Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno

Souhrn Cystická fibróza (CF) jako závažné geneticky podmíněné onemocnění výrazně zkracující délku života byla v minulém století čistě pediatrickou diagnózou. S pokrokem v terapii a díky změnám v diagnostice se prognóza pacientů zlepšuje a dynamicky se tak mění i epidemiologie onemocnění. Následující článek shrnuje současnou epidemiologickou situaci pacientů v České republice dle dat z Českého...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu