This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2022 Czech edition

Epidemiologie cystické fibrózy v České republice

Barbora Jeřábková

Centrum cystické fibrózy, Klinika dětských infekčních nemocí Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno

Souhrn Cystická fibróza (CF) jako závažné geneticky podmíněné onemocnění výrazně zkracující délku života byla v minulém století čistě pediatrickou diagnózou. S pokrokem v terapii a díky změnám v diagnostice se prognóza pacientů zlepšuje a dynamicky se tak mění i epidemiologie onemocnění. Následující článek shrnuje současnou epidemiologickou situaci pacientů v České republice dle dat z Českého...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu