This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2023 Czech edition

Enterální výživa na bázi syrovátky a její vliv na glykemickou variabilitu v intenzivní péči

Jitka Jirků, Jarmila Křížová

3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Abstrakt Hyperglykemie se u pacientů v intenzivní péči neobjevuje pouze u diabetiků, ale i u nediabetiků. Jde o stresovou hyperglykemii jako reakci organizmu na inzult. Naší snahou je časná korekce hyperglykemie inzulinem a dosažení větší stability glykemií – lepší glykemické variability. Zvýšená glykemická variabilita se zdá být mnohem větším rizikem než stabilní únosná hyperglykemie, a...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu