This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2023 Czech edition

Enterální výživa na bázi syrovátky a její vliv na glykemickou variabilitu v intenzivní péči

Jitka Jirků, Jarmila Křížová

3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Abstrakt Hyperglykemie se u pacientů v intenzivní péči neobjevuje pouze u diabetiků, ale i u nediabetiků. Jde o stresovou hyperglykemii jako reakci organizmu na inzult. Naší snahou je časná korekce hyperglykemie inzulinem a dosažení větší stability glykemií – lepší glykemické variability. Zvýšená glykemická variabilita se zdá být mnohem větším rizikem než stabilní únosná hyperglykemie, a...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu