This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Endoskopická léčba obezity

Evžen Machytka

Interní klinika LF OU a FN Ostrava

O obezitě se již dlouhé roky diskutuje jako o jednom z nejdůležitějších zdravotních problémů současné populace. Možnosti léčby byly doposud vnímány pouze z hlediska konzervativního či chirurgického přístupu. Nabídka endoskopické léčby poskytovala jen možnost intragastrického balonu, který je stále obezitology považován za pouhou pomůcku ke krátkodobé redukci hmotnosti před definitivním operačním řešením. V posledním desetiletí se začaly objevovat zprávy o vývoji mnoha nových...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu