This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Endoskopická léčba obezity

Evžen Machytka

Interní klinika LF OU a FN Ostrava

O obezitě se již dlouhé roky diskutuje jako o jednom z nejdůležitějších zdravotních problémů současné populace. Možnosti léčby byly doposud vnímány pouze z hlediska konzervativního či chirurgického přístupu. Nabídka endoskopické léčby poskytovala jen možnost intragastrického balonu, který je stále obezitology považován za pouhou pomůcku ke krátkodobé redukci hmotnosti před definitivním operačním řešením. V posledním desetiletí se začaly objevovat zprávy o vývoji mnoha nových...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu