This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Endoskopická léčba obezity

Evžen Machytka

Interní klinika LF OU a FN Ostrava

O obezitě se již dlouhé roky diskutuje jako o jednom z nejdůležitějších zdravotních problémů současné populace. Možnosti léčby byly doposud vnímány pouze z hlediska konzervativního či chirurgického přístupu. Nabídka endoskopické léčby poskytovala jen možnost intragastrického balonu, který je stále obezitology považován za pouhou pomůcku ke krátkodobé redukci hmotnosti před definitivním operačním řešením. V posledním desetiletí se začaly objevovat zprávy o vývoji mnoha nových...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu