This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Endoskopická léčba obezity

Evžen Machytka

Interní klinika LF OU a FN Ostrava

O obezitě se již dlouhé roky diskutuje jako o jednom z nejdůležitějších zdravotních problémů současné populace. Možnosti léčby byly doposud vnímány pouze z hlediska konzervativního či chirurgického přístupu. Nabídka endoskopické léčby poskytovala jen možnost intragastrického balonu, který je stále obezitology považován za pouhou pomůcku ke krátkodobé redukci hmotnosti před definitivním operačním řešením. V posledním desetiletí se začaly objevovat zprávy o vývoji mnoha nových...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu