This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

En attendant Godot *

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň a LF UK Plzeň

Čekám, čekáš, čekáte, čekáme. Tato únavná činnost se stává tak významnou součástí dnešní medicíny, že jako taková by měla být vyučována na lékařských fakultách a pro občany by měly být zavedeny stejnojmenné přípravné kurzy. Potřeba lékařské péče je vždy v daném okamžiku vyšší než její nabídka, to je patrné po staletí na prvý pohled. Čekárna bývá významně prostornější,...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu