This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

En attendant Godot *

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň a LF UK Plzeň

Čekám, čekáš, čekáte, čekáme. Tato únavná činnost se stává tak významnou součástí dnešní medicíny, že jako taková by měla být vyučována na lékařských fakultách a pro občany by měly být zavedeny stejnojmenné přípravné kurzy. Potřeba lékařské péče je vždy v daném okamžiku vyšší než její nabídka, to je patrné po staletí na prvý pohled. Čekárna bývá významně prostornější,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu