This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

En attendant Godot *

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň a LF UK Plzeň

Čekám, čekáš, čekáte, čekáme. Tato únavná činnost se stává tak významnou součástí dnešní medicíny, že jako taková by měla být vyučována na lékařských fakultách a pro občany by měly být zavedeny stejnojmenné přípravné kurzy. Potřeba lékařské péče je vždy v daném okamžiku vyšší než její nabídka, to je patrné po staletí na prvý pohled. Čekárna bývá významně prostornější,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu