This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2017 Czech edition

Effentora k fentanylovým náplastem – časné řešení průlomové bolesti

Josef Kvěch

Pain News 1/2017 Czech edition

Souhrn Nádorová bolest doprovází onkologická onemocnění v cca 30 % v počátečních fázích a až v 80 % u pokročilých onemocnění. Správný postup léčby onkologické bolesti je proto jedním ze základních pilířů dobré spolupráce onkologického pacienta a jednou z determinant úspěšnosti vlastní onkologické léčby. Bolest působí nejen somaticky, ale i emočně a může výrazně negativně zasáhnout do kvality života onkologického pacienta. Klíčová slova: nádorová bolest, opiáty, průlomová...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu