This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2017 Czech edition

Effentora k fentanylovým náplastem – časné řešení průlomové bolesti

Josef Kvěch

Pain News 1/2017 Czech edition

Souhrn Nádorová bolest doprovází onkologická onemocnění v cca 30 % v počátečních fázích a až v 80 % u pokročilých onemocnění. Správný postup léčby onkologické bolesti je proto jedním ze základních pilířů dobré spolupráce onkologického pacienta a jednou z determinant úspěšnosti vlastní onkologické léčby. Bolest působí nejen somaticky, ale i emočně a může výrazně negativně zasáhnout do kvality života onkologického pacienta. Klíčová slova: nádorová bolest, opiáty, průlomová...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu