This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2017 Czech edition

Effentora k fentanylovým náplastem – časné řešení průlomové bolesti

Josef Kvěch

Pain News 1/2017 Czech edition

Souhrn Nádorová bolest doprovází onkologická onemocnění v cca 30 % v počátečních fázích a až v 80 % u pokročilých onemocnění. Správný postup léčby onkologické bolesti je proto jedním ze základních pilířů dobré spolupráce onkologického pacienta a jednou z determinant úspěšnosti vlastní onkologické léčby. Bolest působí nejen somaticky, ale i emočně a může výrazně negativně zasáhnout do kvality života onkologického pacienta. Klíčová slova: nádorová bolest, opiáty, průlomová...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu