This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2017 Czech edition

Effentora k fentanylovým náplastem – časné řešení průlomové bolesti

Josef Kvěch

Pain News 1/2017 Czech edition

Souhrn Nádorová bolest doprovází onkologická onemocnění v cca 30 % v počátečních fázích a až v 80 % u pokročilých onemocnění. Správný postup léčby onkologické bolesti je proto jedním ze základních pilířů dobré spolupráce onkologického pacienta a jednou z determinant úspěšnosti vlastní onkologické léčby. Bolest působí nejen somaticky, ale i emočně a může výrazně negativně zasáhnout do kvality života onkologického pacienta. Klíčová slova: nádorová bolest, opiáty, průlomová...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu