This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2016 Czech edition

Edukační semináře v lednu, únoru a březnu 2016

Štěpán Svačina

Přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Zimní období bývá tradičně chudší na národní i mezinárodní kongresy. I v České republice začínají být stále populárnější čistě edukační semináře bez původních vědeckých sdělení. V diabetologii jsou například listopadové Poděbrady či nedávno vzniklé červnové Průhonice. S lednem spojujeme tradičně seminář o obezitě Šonkův den a pondělky dalších dvou měsíců jsou věnovány cyklu Metabolický syndrom. V předjaří bývá i seminář Českého institutu metabolického syndromu.  ...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu