This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2016 Czech edition

Edukační semináře v lednu, únoru a březnu 2016

Štěpán Svačina

Přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Zimní období bývá tradičně chudší na národní i mezinárodní kongresy. I v České republice začínají být stále populárnější čistě edukační semináře bez původních vědeckých sdělení. V diabetologii jsou například listopadové Poděbrady či nedávno vzniklé červnové Průhonice. S lednem spojujeme tradičně seminář o obezitě Šonkův den a pondělky dalších dvou měsíců jsou věnovány cyklu Metabolický syndrom. V předjaří bývá i seminář Českého institutu metabolického syndromu.  ...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu