This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 4/2023 Czech Edition

Editorial

Simona Šípová

Fakultní nemocnice Plzeň

Vážené čtenářky, vážení čtenáři časopisu Podpůrná léčba,   aktuální číslo časopisu se opět věnuje několika oblastem možnosti podpory pacientů. Až 80 % onkologických pacientů se během svého onemocnění setkává se silnou bolestí. Následkem toho dochází k výraznému snižování jejich kvality života. PharmDr. MVDr. V. Vranová, Ph.D., se ve svém článku věnuje charakteristice průlomové bolesti. Ta bývá popisována jako akutní zhoršení...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu