This site is intended for healthcare professionals

Cystic Fibrosis

Editorial

Libor Fila

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Vážení čtenáři,   dostává se nám do rukou sborník kazuistik nemocných cystickou fibrózou (CF). Na celkem šesti případových studiích se máme možnost seznámit s rozmanitými projevy tohoto onemocnění. První dvě kazuistiky se věnují modulátorové léčbě. Sdělení MUDr. Šťastné referuje o dospělé pacientce s pokročilým plicním onemocněním a malnutricí, které si vyžádaly zařazení na čekací listinu transplantace plic. Po nasazení modulátorové léčby (kombinace elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor; ETI)...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu