This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 2/2023 Czech edition

Editorial

Milan Kvapil

Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rakovina je po kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocněních druhou nejčastější příčinou úmrtí lidí a nemocných neustále přibývá. Léčba rakoviny pokročila od chirurgického odstranění nádoru, radiační terapie, chemoterapie a cílené biologické léčby k imunoterapii. Imunoterapie nepůsobí přímo na nádor, ale reaktivuje imunitní systém organismu, aby vyvolal protinádorovou reakci, která prostřednictvím celého spektra imunitních...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu