This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2023

Editorial

Milan Kvapil

Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Hic sunt leones   Coby dospívající jedinec, objevující taje světa, jsem žil v mylném přesvědčení, že ti Američané (bílí), jsou to samé co Evropané, že se vůbec neliší… Poté, co jsem dostudoval a trochu začal chápat praktické dopady prosté selekce na strukturu populace, jsem vybředl z tohoto omylu, neboť naprostá většina bílých osadníků se od většiny Evropanů lišila zejména tím,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu