This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2023 Czech edition

Editorial

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1. LF UK a VFN v Praze

Vážené kolegyně, vážení kolegové,   je to neuvěřitelné, ale další ročník Antiinfectives News je zde. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jeho zaměření je čistě mikrobiologicko-infektologické, tak opak je pravdou. Kromě tradičních zpráv z významných kongresů, jako jsou ISICEM (International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine), který se tradičně koná v Bruselu, a ECCMID (European Congress of...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu