This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2023 Czech edition

Editorial

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1. LF UK a VFN v Praze

Vážené kolegyně, vážení kolegové,   je to neuvěřitelné, ale další ročník Antiinfectives News je zde. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jeho zaměření je čistě mikrobiologicko-infektologické, tak opak je pravdou. Kromě tradičních zpráv z významných kongresů, jako jsou ISICEM (International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine), který se tradičně koná v Bruselu, a ECCMID (European Congress of...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu