This site is intended for healthcare professionals

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

Editorial

Jiří Piťha

místopředseda redakční rady Žijeme s RS

Vážení čtenáři,

 

jsem rád, že vás mohu provést prvním jarním číslem časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou. Určitě si vyberete z několika zajímavých článků, které jsou obsahem tohoto čísla.

MUDr. Dalibor Zimek pracuje v Centru pro demyelinizační onemocnění ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Ve svém článku vysvětluje podstatu a praktické souvislosti jedné z možností léčby agresivních forem RS, autologní transplantaci krvetvorných kmenových buněk. V ČR došlo již v 90. letech minulého století ve spolupráci s hematology k léčbě prvních pacientů ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Ani u jednoho pacienta nenastaly závažné komplikace. Vzhledem k tomu, že nebyla stanovena jasná indikační kritéria, byli do léčby zařazeni pacienti s vyšším stupněm postižení, hlavně se sekundárně progresivní formou RS, bez známek vysoké aktivity choroby.

Doc. PhDr. Dr.Phil. Laura Janáčková, CSc., je psycholožka, sexuoložka, publicistka a autorka několika bestsellerů. Je docentkou klinické psychologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, zakladatelkou Institutu partnerských vztahů a prorektorkou Vysoké školy aplikované psychologie. Paní docentka byla požádána o napsání článku, který se týká roztroušené sklerózy (RS) s možným ohrožením maskulinity. Roztroušená skleróza postihuje o něco častěji ženy než muže. U nich dochází nejen k fyzickému hendikepu, ale i k narušení psychické integrity. Jde o snížení sebedůvěry až do pocitu méněcennosti. Často se manifestuje pocitem ohrožení mužské role se specifickými projevy chování a osobnosti. V článku je zmíněna i problematika narušení sexuálního života. Závěrem je shrnuto, co vše může muž pro svou maskulinitu udělat.

Tak jako v minulých číslech se můžeme seznámit s aktivitami regionálních organizací ROSKY. Paní Kamila Neplechová nás seznamuje s činností ROSKY Brno město, která kromě jiného uspořádala s velkým ohlasem výstavu výtvarných prací. Paní Jana Nakládalová nás pozvala do ROSKY Olomouc, ta je svou bohatou činností jistě inspirací pro ostatní. Paní Zuzana Šrámková objasňuje možnost čerpání pomoci rodinám s RS od nadace Dobrý anděl a informuje nás o zvýhodněných pobytech v lázních Vráž u Písku.

Toto číslo časopisu je opravdu pestré a každý si zde najde to, co ho zajímá. Svoje místo může mít i v některých knihovničkách, abychom se k němu mohli kdykoliv vrátit.

 

Mnoho pozitivních chvil a hodně zdraví přeje,

 

MUDr. Jiří Piťha
místopředseda redakční rady Žijeme s RS

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu