This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 2/2021 Czech edition

EDITORIAL

Martina Zimovjanová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

Milé kolegyně, milí kolegové, nemelanomovým kožním nádorům patří první příčka v incidenci nádorových onemocnění, spinocelulární karcinom kůže je druhou nejčastější malignitou se vzrůstající tendencí. Navzdory relativně snadné vizualizaci nádorů v oblasti kůže přichází řada nemocných s lokálně pokročilými lézemi především v oblasti hlavy a krku, vzácněji i s metastatickým onemocněním. Hlavními rizikovými faktory jsou vyšší věk pacienta s kumulativní expozicí slunečnímu UV záření,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu