This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2023 Czech edition

Editorial

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Konec adjuvantní konfekce   Onkologie je fantastický medicínský obor. Kde jinde bychom v horizontu jednoho profesního života mohli zažít takový pokrok. Nemocní odsouzení k návratu nemoci nádor přežívají, pacienti, kteří umírali, dnes žijí, ti, kteří umírali rychle, umírají za dlouho. Jen co se naučíme, jak standardně postupovat, doporučení se změní. Časová osa onkologické léčby od diagnózy karcinomu prsu má...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu