This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2023 Czech edition

Editorial

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Konec adjuvantní konfekce   Onkologie je fantastický medicínský obor. Kde jinde bychom v horizontu jednoho profesního života mohli zažít takový pokrok. Nemocní odsouzení k návratu nemoci nádor přežívají, pacienti, kteří umírali, dnes žijí, ti, kteří umírali rychle, umírají za dlouho. Jen co se naučíme, jak standardně postupovat, doporučení se změní. Časová osa onkologické léčby od diagnózy karcinomu prsu má...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu