This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2023 Czech edition

Editorial

Štěpán Svačina

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Milí čtenáři, otvíráte další číslo časopisu Diabetology News, který se již po mnoho let snaží dodávat vám aktuální informace z diabetologie jak ve formě abstraktů, tak ve formě přehledových článků. Diabetologie je dynamicky se rozvíjející obor. Jiné obory nám tuto dynamiku a množství nových léků zavedených v posledních letech závidí. Máme dnes k dispozici velkou škálu antidiabetik, další se...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu