This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2023 Czech edition

Editorial

Štěpán Svačina

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Milí čtenáři, otvíráte další číslo časopisu Diabetology News, který se již po mnoho let snaží dodávat vám aktuální informace z diabetologie jak ve formě abstraktů, tak ve formě přehledových článků. Diabetologie je dynamicky se rozvíjející obor. Jiné obory nám tuto dynamiku a množství nových léků zavedených v posledních letech závidí. Máme dnes k dispozici velkou škálu antidiabetik, další se...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu