This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2022 Czech edition

Editorial

Štěpán Svačina

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Otvíráte první letošní číslo Diabetology News. Pro zimní období je typický nižší počet pořádaných kongresů. Přesto se podařilo vyhledat v publikovaných článcích posledních měsíců zajímavé novinky, které uvádíme v přehledu tak jako abstrakta. Oba zde publikované články kolegů Flekače a Krčmy ukazují na velmi aktuální interdisciplinární rozměr diabetologie – na potřebu komplexní péče o diabetiky i z hlediska nefrologického a kardiologického. Postižení těchto orgánových...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu