This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2022 Czech edition

Editorial

Štěpán Svačina

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Otvíráte první letošní číslo Diabetology News. Pro zimní období je typický nižší počet pořádaných kongresů. Přesto se podařilo vyhledat v publikovaných článcích posledních měsíců zajímavé novinky, které uvádíme v přehledu tak jako abstrakta. Oba zde publikované články kolegů Flekače a Krčmy ukazují na velmi aktuální interdisciplinární rozměr diabetologie – na potřebu komplexní péče o diabetiky i z hlediska nefrologického a kardiologického. Postižení těchto orgánových...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu