This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2022

Editorial

Ondřej Vrtal

Diabetologické centrum, Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

Vážení čtenáři,   dovolte, abych vás přivítal při čtení dalšího čísla časopisu Česká diabetologie, které jsme spolu s mými spoluautory zaměřili na technologie, konkrétně inzulinové pumpy s hybridními uzavřenými smyčkami. Žijeme v době, kdy nás obklopuje až neuvěřitelně rychlý rozvoj moderních technologií. Výjimkou není a ani nemůže být někdy až zběsilý pokrok v celé medicíně. Je mi velkou ctí, že jsem...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu