This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2022

Editorial

Ondřej Vrtal

Diabetologické centrum, Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

Vážení čtenáři,   dovolte, abych vás přivítal při čtení dalšího čísla časopisu Česká diabetologie, které jsme spolu s mými spoluautory zaměřili na technologie, konkrétně inzulinové pumpy s hybridními uzavřenými smyčkami. Žijeme v době, kdy nás obklopuje až neuvěřitelně rychlý rozvoj moderních technologií. Výjimkou není a ani nemůže být někdy až zběsilý pokrok v celé medicíně. Je mi velkou ctí, že jsem...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu