This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2022

Editorial

Ondřej Vrtal

Diabetologické centrum, Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

Vážení čtenáři,   dovolte, abych vás přivítal při čtení dalšího čísla časopisu Česká diabetologie, které jsme spolu s mými spoluautory zaměřili na technologie, konkrétně inzulinové pumpy s hybridními uzavřenými smyčkami. Žijeme v době, kdy nás obklopuje až neuvěřitelně rychlý rozvoj moderních technologií. Výjimkou není a ani nemůže být někdy až zběsilý pokrok v celé medicíně. Je mi velkou ctí, že jsem...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu