This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2022

Editorial

Ondřej Vrtal

Diabetologické centrum, Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

Vážení čtenáři,   dovolte, abych vás přivítal při čtení dalšího čísla časopisu Česká diabetologie, které jsme spolu s mými spoluautory zaměřili na technologie, konkrétně inzulinové pumpy s hybridními uzavřenými smyčkami. Žijeme v době, kdy nás obklopuje až neuvěřitelně rychlý rozvoj moderních technologií. Výjimkou není a ani nemůže být někdy až zběsilý pokrok v celé medicíně. Je mi velkou ctí, že jsem...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu