This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2022 Czech Edition

Editorial

Iveta Kolářová

Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vážené kolegyně, vážení kolegové,   dostáváte do rukou další číslo Podpůrné léčby, časopisu, ve kterém nalézáme cenné a aktuální informace v oblasti prevence, řešení symptomů nemoci nebo nežádoucích účinků terapie, radiační, cytostatické i cílené, ale i problémů provázejících preterminální fáze onemocnění. Také v tomto vydání jsou pro vás připravena rozmanitá témata přínosná pro klinickou praxi. Profesor Vokurka se tentokrát zaměřil na péči o onkologické...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu