This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2022 Czech Edition

Editorial

Iveta Kolářová

Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vážené kolegyně, vážení kolegové,   dostáváte do rukou další číslo Podpůrné léčby, časopisu, ve kterém nalézáme cenné a aktuální informace v oblasti prevence, řešení symptomů nemoci nebo nežádoucích účinků terapie, radiační, cytostatické i cílené, ale i problémů provázejících preterminální fáze onemocnění. Také v tomto vydání jsou pro vás připravena rozmanitá témata přínosná pro klinickou praxi. Profesor Vokurka se tentokrát zaměřil na péči o onkologické...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu