This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2022 Czech Edition

Editorial

Iveta Kolářová

Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vážené kolegyně, vážení kolegové,   dostáváte do rukou další číslo Podpůrné léčby, časopisu, ve kterém nalézáme cenné a aktuální informace v oblasti prevence, řešení symptomů nemoci nebo nežádoucích účinků terapie, radiační, cytostatické i cílené, ale i problémů provázejících preterminální fáze onemocnění. Také v tomto vydání jsou pro vás připravena rozmanitá témata přínosná pro klinickou praxi. Profesor Vokurka se tentokrát zaměřil na péči o onkologické...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu